Bảng giá xe đón sân bay

Bảng giá đưa đón khách sân bay

A. Nội thành quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình:(Từ 7h -> 18h)

TT

Loại xe

Điểm đến

Thành tiền

Thứ 7 hoặc chủ nhật

 

1

Xe 4, 7 chổ

Quận 1, 3, 5, 10

450.000 VNĐ

 

 

Xe 16 chổ

Quận 1, 3, 5, 10

550.000 VNĐ

LH: 0932 764 264

 

Xe 29 chổ

Quận 1, 3, 5, 10

1.150.000 VNĐ 

LH: 0932 764 264

 

Xe 45 chổ

Quận 1, 3, 5, 10

1.300.000 VNĐ 

LH: 0932 764 264

 

 

Các quận khác vui lòng liên hệ LH: 0932 764 264

 Ghi chú:

– Đón khách có hướng dẫn tiếng Anh phụ thu: 300.000 VNĐ

– Sau 22h phụ thu: 70.000 VNĐ

B. Nội thành quận 1, 3, 5, 10, Tân Bình: (Từ 18h -> 22h)

TT

Loại xe

Điểm đến

Thành tiền

Thứ 7 hoặc chủ nhật

 

1

Xe 4, 7 chổ

Quận 1, 3, 5, 10

350.000 VNĐ

 

 

Xe 16 chổ

Quận 1, 3, 5, 10

450.000 VNĐ

LH: 0932 764 264 

 

Xe 29 chổ

Quận 1, 3, 5, 10

1.050.000 VNĐ 

LH: 0932 764 264

 

Xe 45 chổ

Quận 1, 3, 5, 10

1.200.000 VNĐ 

LH: 0932 764 264

 

 

LH: 0932 764 264

 Ghi chú:

– Đón khách có hướng dẫn tiếng Anh phụ thu: 300.000 VNĐ

– Sau 22h phụ thu: 70.000 VNĐ


Có thể bạn quan tâm